Yem Tohumları

Yonca / Süt Otu / Fiğ / Sudan Otu / Yem Şalgamı / Korunga / Hayvan Pancarı / Yem Bezelyesi

Başak Tohum, Yem Bitkisi tohumlarının satışı yapmaktadır.

BAŞAK TOHUM

Yonca Tohumu

  Süt Otu Tohumu

   Fiğ Tohumu

  Sudan Otu Tohumu

    Yem Şalgamı Tohumu

Korunga Tohumu

 Hayvan Pancarı Tohumu

  Yem Bezelyesi  Tohumu

   Mera Karışım Tohumu